Dlouhodobé sledování stavebních konstrukcí

Vylepšený inklinometr

Statotest s podporou Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd České republiky vylepšil přesnost měření inklinometru a nastavili postupy pro kalibraci zařízení a kompenzace chyb.

Projekt je financován z EU v rámci projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0023699 Určení charakteristik přesnosti. Výsledky byly presentovány na světové konferenci WMESS 2021

Cílem ročního projektu je určení charakteristik přesnosti již vyvinutého náklonoměrného senzoru.

Představení projektu

Náš projekt Statotest se zabývá měřením dlouhodobých pohybů stavebních konstrukcí. Vyvinuli jsme bezdrátová bateriová čidla, která se připevní na konstrukci a měří náklony a vibrace a to 24 hodin denně po dobu až několika let. Data se odesílají do cloudu, kde se zpracovávají a generují upozornění na anomálie.

Monitorujeme zejména mosty, budovy, ujíždějící svahy nebo opěrné zdi. Jejich vlastníci či správci tím dostávají nástroj, který jim pomůže zachránit majetky či zmařené životy způsobené pádem konstrukcí.

Inovativnost projektu: Stávající řešení pravidelných většinou ročních kontrol nedokáže zareagovat na náhlá zhoršení stavu konstrukcí a často jsme svědky pádů sportovních hal, mostů , svahů, kamenů. Nové technologie jako low power Wan sítě, cloudové vyhodnocení, umělá inteligence nám umožňují kritická data sbírat a online zpracovávat.

Metody řešení: Od října 2019 máme ve zkušebním provozu nasazeno již 30 čidel po několika stavbách v rámci Libereckého kraje. Sledujeme několik mostů různých typů, opěrnou zeď, rozhlednu, opláštění vysílače Ještěd. V tomto roce chceme řešení nabízet komerčně a dále řešení nabídnout v okolních zemích. Zaujala vás možnost mít svoji stavbu dlouhodobě pod kontrolou? Pak neváhejte a vyplňte kontaktní formulář a my se vám ozveme.