CMA coach

Dne 6.1.2015 jsme se stali výhradním distributorem laboratorních zařízení CMA Coach. CMA (Centrum pro Mikropočítačové Aplikace) je nadace založená roku 1987 vědeckými pracovníky a profesory Amsterdamské Univerzity. Jejím hlavním cílem je obohacení výuky vědeckých oborů matematických a technologických směrů novými inovativními ICT prostředky.

S tímto cílem na zřeteli, CMA stimuluje a podporuje autority v oboru vzdělávání, školy i samotné učitele a školící pracovníky

CMA coach

Široké spektrum aktivit firmy pokrývá všechny oblasti

  • Vývoj hardware, software i podkladových materiálů pro aplikace
  • Profesní rozvoj učitelů
  • Vývoj výukových postupů a projektů
  • Distribuce a podpora prostřednictvím sítě partnerů

Zaměstnanci CMA jsou skupina s bohatými zkušenostmi v oboru vzdělávání, ve vědě a technologii. Všichni sdílí nadšení pro další rozvoj výuky a učení pomocí moderních výukových metod a technologií.