Zaměření

Firma se soustředí na firmy a instituce s 5 až 50 počítači v regionu Jablonec n.N. Liberec, kterým provádí kompletní správu IT včetně dodávek techniky a materiálu.
Se stálými zákazníky pracujeme na základě servisní smlouvy, kde jsou definovány pravidelné úkony i reakce na náhlé problémy včetně vedení dokumentace.
Máme zkušenosti s bezpečnostními audity podle ISO 27000, evropskými projekty i jinými specifickými požadavky na dodávky a správu. Technici jsou pravidelně vzděláváni a vedeni k zodpovědné práci podle pravidel ITIL.
Firma zaměstnává 5 kmenových zaměstnanců, ostatní řeší přes externí zaměstnance. Roční tržby se pohybují okolo 10 mil. Kč.
Sídlo firmy ve vlastních prostorách Rýnovická 4, Jablonec nad Nisou, pobočka se skladem a dílnou Lomová 740, Liberec.